poniedziałek, 1 sierpnia 2022

7% na koncie oszczędnościowym + 200 zł premii w Banku Pekao

Bank Pekao podniósł stawkę oprocentowania na koncie oszczędnościowym. Aktualnie wynosi ona 7% i obowiązuje przez pół roku (dokładnie 183 dni) dla kwoty do 100 tys. zł

Dodatkowo nowy klient banku może zyskać premię 200 zł za założenie Konta Przekorzystnego i spełnienie prostych warunków.


KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NA 7%

Do promocji konta oszczędnościowego na 7% może przystąpić klient, który nie posiadał konta osobistego od 1 stycznia 2021 r. do 31 lipca br. 

Wykluczeni są również posiadający w tym okresie rachunki oszczędnościowe, lokaty i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych TFI Pekao nabyte za pośrednictwem banku.

Dopuszcza się wyjątek - osoby, które w każdym miesiącu od początku 2021 r. miały saldo rachunków w Pekao maksymalnie 100 zł.

Oprocentowanie konta oszczędnościowego wynosi 7% i obowiązuje ono przez 183 dni od dnia zawarcia umowy dla kwoty do 100 tys. zł.

Do promocji można przystąpić do 16 października br. Wymagane jest założenie konta osobistego, więc najsensowniej jest połączyć tę promocję z akcją z bonusem 200 zł.200 ZŁ ZA ZAŁOŻENIE KONTA PRZEKORZYSTNEGO

Tu należy zwrócić uwagę, ze do tej promocji mogą przystąpić osoby, które nie posiadały konta osobistego ani lokat w Banku Pekao od 1 stycznia 2020 r.

Jak zyskać 200 zł?

1. Najpóźniej do 16 października br. złóż wniosek o Konto Przekorzystne z kartą Mastercard Debit FX oraz bankowością internetową w tym aplikacją PeoPay i zawrzyj umowę z bankiem online za pomocą selfie.

Regulamin promocji umożliwia zawarcie umowy w oddziale, jeśli operacja za pomocą selfie nie powiedzie się - trzeba to wyraźnie zaznaczyć przy wizycie w banku, że chcemy dokończyć rozpoczęty wniosek online w promocji.

W zamian do końca września br. bank przeleje na konto otwarte w promocji pierwsze 50 zł, czyli w sumie dostajemy pięć dych za to, że chciało nam się w ogóle otworzyć konto i je aktywować.

2. W każdym z następujących miesięcy: wrzesień, październik i listopad br. wykonaj po 5 płatności kartą na dowolne kwoty i zaloguj się do aplikacji PeoPay.

I to wszystko. W zamian bank przeleje 3 razy po 50 zł, odpowiednio do końca października, listopada i grudnia br.


Co warto wiedzieć o Koncie Przekorzystnym?

Konto jest bezwarunkowo darmowe. Natomiast osoby powyżej 26. roku życia zapłacą miesięcznie 4 zł za kartę, jeśli nie zapewnią sobie na konto wpływu min. 500 zł i nie wykonają co najmniej jednej płatności miesięcznie kartą lub aplikacją PeoPay.

Aplikacja PeoPay umożliwia darmową autoryzację operacji w banku, w tym przelewów. Przydaje się również w przypadku konta oszczędnościowego - w takim przypadku przelew wewnętrzny będzie darmowy (standardowo 7 zł).