poniedziałek, 1 sierpnia 2022

7% na koncie oszczędnościowym + 200 zł premii w Banku Pekao

Bank Pekao podniósł stawkę oprocentowania na koncie oszczędnościowym. Aktualnie wynosi ona 7% i obowiązuje przez pół roku (dokładnie 183 dni) dla kwoty do 100 tys. zł

Dodatkowo nowy klient banku może zyskać premię 200 zł za założenie Konta Przekorzystnego i spełnienie prostych warunków.


KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NA 7%

Do promocji konta oszczędnościowego na 7% może przystąpić klient, który nie posiadał konta osobistego od 1 stycznia 2021 r. do 31 lipca br. 

Wykluczeni są również posiadający w tym okresie rachunki oszczędnościowe, lokaty i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych TFI Pekao nabyte za pośrednictwem banku.

Dopuszcza się wyjątek - osoby, które w każdym miesiącu od początku 2021 r. miały saldo rachunków w Pekao maksymalnie 100 zł.

Oprocentowanie konta oszczędnościowego wynosi 7% i obowiązuje ono przez 183 dni od dnia zawarcia umowy dla kwoty do 100 tys. zł.

Do promocji można przystąpić do 16 października br. Wymagane jest założenie konta osobistego, więc najsensowniej jest połączyć tę promocję z akcją z bonusem 200 zł.