środa, 8 lipca 2015

Leci i leci, a dna nie widać

W lipcowym zestawieniu najlepszych lokat i kont bankowych na tle rynku wyróżnia się półroczna Lokata Słoneczna na 3,1% w Getin Banku (wcześniej warto założyć dwumiesięczną Lokatę na Start na 3,5% z możliwością zerwania bez utraty odsetek).

Co ciekawe, Lokatę Słoneczną na 3,1% można też założyć w Noble Banku i to z minimalną wpłatą zaledwie 500 zł.

Oczywiście lokaty są gwarantowane przez BFG do równowartości stu tysięcy euro i dlatego ich ryzyko jest podobne jak w każdym innym banku działającym w Polsce. Dlatego nie widzę przeciwwskazań do ich zakładania, tak samo jak dla dwumiesięcznej Lokaty na Otwarcie na 3,5% w Noble Banku (200 tys. zł).

Zastanawia natomiast zachowanie kursu akcji banku na GPW. Przez ostatni rok walory Getin Noble Banku potaniały aż o ponad 60 procent, a licząc od szczytu z kwietnia 2014 r. nawet o blisko 70 proc. i wciąż nie widać końca tej przeceny:

Kliknij, aby powiększyć
Co więcej, notowane na rynku Catalyst obligacje banku są handlowane z wysoką rentownością, znacznie poniżej nominału.

Co stoi za tą słabością?


Bank (a właściwie grupa finansowa - patrz grafika poniżej) wydaje się być niezwykle wrażliwy na nadchodzące i już trwające zmiany w całym sektorze finansowym.

Struktura grupy (stan na 30 kwietnia 2015 r., źródło: raport spółki)
To i tak niewielki fragment skomplikowanej struktury imperium Leszka Czarneckiego - inny kawałek poznaliśmy przy okazji IPO Idea Banku:

Kliknij, aby powiększyć
 1.  Na notowania bardzo negatywnie wpływa rosnąca siła franka względem złotego:

Kliknij, aby powiększyć
W efekcie pogarsza się jakość portfela kredytów hipotecznych banku denominowanych w szwajcarskiej walucie. Na dodatek zaczęła się licytacja PO i PiS-u, które chcą "zrobić dobrze" swoim wyborcom i przerzucić koszty na banki.

Grupa próbuje jakoś się ratować i tworzy Getin Noble Bank Hipoteczny, do którego planuje przerzucić kredyty mieszkaniowe. Jednak bank hipoteczny zacznie działać dopiero w 2017 r.

2. Jeszcze groźniejszy jest podatek od aktywów bankowych w wysokości 0,39% forsowany przez kandydatkę na premiera Beatę Szydło.

Niedawno omawialiśmy ten temat, ale powrócił on wczoraj na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Sejmie.

Laikowi kwota 0,39% wydaje się zapewne niewielka. Jednak trzeba zauważyć, ze w aktywach banku zasadniczą część stanowią kredyty udzielone klientom, czyli tak naprawdę sam bank miałby zapłacić państwu dodatkową prowizję od udzielonych kredytów.

Jak ocenić bank? - broszura BFG.

Dlatego w przypadku Getin Noble Banku nowy podatek zabrałby aż trzy czwarte zysku za 2014 r.

Aktywa wyniosły 68,8 mld zł, podatek 0,39% to 268 mln zł, a skonsolidowany zysk netto w 2014 r. sięgnął 360 mln zł.

W przypadku innych giełdowych banków te wartości są zwykle zdecydowanie niższe - patrz tabelka w linku. Do wyjątków zaliczamy pominięty w zestawieniu Bank BPH, który musiałby zapłacić podatek wyższy od ubiegłorocznego zysku. Co gorsza, wystawiony przez Amerykanów na sprzedaż bank posiada spory portfel frankowych kredytów hipotecznych. Z kolei interesujący wydaje się przypadek Banku Ochrony Środowiska. Podobnie jak BPH BOŚ musiałby zapłacić więcej podatku niż zarobił w 2014 r. Na dodatek w I kwartale w 2015 r. zanotował stratę. Problem w tym, że BOŚ jest kontrolowany przez państwowy NFOŚiGW, czyli najpierw pobrano by podatek, a potem państwo musiałoby zapewne pomagać bankowi na przykład kupując akcje w nowej emisji.

I kwartał tego roku był trudny dla Getinu, a zarobek w większości zawdzięcza transakcji sprzedaży udziałów Getin Leasing do Getin Holding.

Środowisko niskich stóp procentowych, wyższa składka na BFG, obniżka opłaty interchange czy rekomendacja U dotycząca bankassurance, czyli między innymi tak zwanych polis inwestycyjnych na pewno nie sprzyjają bankowi.

Jednak tak potężny spadek notowań przez ostatnie 14 miesięcy na pewno w dużej części już te ryzyka zdyskontował. Dlatego nie wykluczam korekcyjnego odbicia.

Nie postawiłbym na taki wariant zbyt wiele, ale widzę jakąś szansę. Ostrzegam jednak, że trafienie w dołek jest niezwykle trudne - na przykład kontrolowany przez Getin Noble Bank pośrednik finansowy Open Finance przez nieco ponad rok potaniał aż o 88%, aby w końcu ruszyć w górę:

Kliknij, aby powiększyć

Gdyby akcje Getin Noble Banku powieliły ten schemat, najpierw spadłyby do zaledwie 44 groszy.

Osobiście nadal trzymam się od akcji banków z daleka co najmniej do jesieni, aż do rozstrzygnięć związanych z wyborami w Polsce, a wcześniej z zawirowaniami wokół Grecji czy Chin.

A dlaczego Getin Noble Bank oferuje wyższe oprocentowanie lokat od konkurencji?

Jeden z analityków tłumaczy to faktem, że klienci często traktują banki z tej grupy nie jako podstawowe, a jedynie jako uzupełnienie i trzyma ich tu tylko relatywnie wysokie oprocentowanie. Coś w tej tezie jest prawdziwego.