niedziela, 25 stycznia 2009

PKN Orlen - insider kupuje

"23.01.2009 15:59

Raport bieżący 7/2009
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że otrzymał zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Zarządu PKN ORLEN S.A. w 2008 roku, o dokonanym zakupie 1 akcji PKN ORLEN S.A. w maju 2008 roku, po cenie 40 złotych. Transakcja została zawarta podczas sesji zwykłej na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie."