czwartek, 11 grudnia 2014

SKOK Wołomin zawieszony. Za chwilę koniec?

No i stało się. Decyzją KNF SKOK Wołomin został dziś w nocy zawieszony.

To oznacza między innymi, że SKOK nie reguluje swoich zobowiązań, czyli w tym momencie nie wypłacisz pieniędzy z Wołomina.

Jak podaje urząd, według stanu na 10 grudnia 2014 r. SKOK Wołomin utracił płynność finansową. Stało się tak po tym, kiedy wykorzystał wszystkie środki własne, w tym 300,9 mln zł złożonych w Kasie Krajowej. Tymczasem według zarządcy komisarycznego na koniec października 2014 r. pożyczki przeterminowane stanowiły aż 79,8% portfela kredytowego SKOK Wołomin.


Teraz sprawy toczą się bardzo szybko, ponieważ KNF wyznacza kolejne posiedzenie w tej sprawie już na jutro, czyli 12 grudnia. Jak zaznacza nadzorca, do tej pory Kasa Krajowa odmawiała jakiegokolwiek wsparcia reprezentowanemu przez zarządcę komisarycznego SKOK-owi. w tym kredytu płynnościowego.

Dlatego wątpliwe jest, aby Kasa nagle zmieniła zdanie i do jutra zdecydowała się wesprzeć finansowo SKOK Wołomin, a tylko taka decyzja może uchronić instytucję przed upadłością.

Czy to koniec tej kasy?


Odpowiedź poznamy już niebawem. Po wyznaczeniu zarządcy komisarycznego na początku listopada akcja rozwija się błyskawicznie.

Jeżeli Kasa Krajowa nie zdecyduje się pomóc finansowo SKOK Wołomin - na co się raczej nie zanosi, w ciągu pięciu dni roboczych KNF wystąpi do sądu o upadłość SKOK Wołomin.

W takim przypadku - w myśl przepisów, powstanie formalna przesłanka do wypłat z BFG. Zgodnie z ustawą gwarantowane środki są wypłacane w ciągu 20 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o upadłość. Gwarantowana, maksymalna suma wynosi równowartość 100 tys. euro (kalkulator BFG).

Jak wygląda procedura odzyskania pieniędzy?

Zarządca komisaryczny sporządza listę osób uprawnionych, a następnie BFG podaje do publicznej wiadomości informację, gdzie i w jakim terminie można odebrać pieniądze.

Należy zgłosić się z dokumentem tożsamości we wskazanym miejscu, prawdopodobnie placówce dużego banku - w przypadku Wspólnoty był to bank PKO BP.

Więcej informacji na stronie BFG

Swój komunikat opublikował też zarządca komisaryczny. Zawiadamia w nim między innymi, że placówki Kasy nie będą czynne w dniach 11-13 grudnia, a w tych samych dniach SKOK Wołomin będzie przyjmował przelewy z zewnątrz na poczet spłacanych rat pożyczek.

Uwaga! Osoby, które brały udział w promocji Meritum Banku i Comperii z bonusami, powinny już otrzymać maila z prośbą na uzupełnienie danych niezbędnych do otrzymania premii. Jeśli spełniliście warunki, a nie dostaliście takiego maila, składajcie reklamacje na adres kontakt@comperiabonus.pl Organizator wyznaczył czas na uzupełnienie danych najpóźniej do 16 grudnia. Więcej informacji znajdziecie w tym artykule.

Jakie jest moje zdanie?

Kilka miesięcy temu zawiesiłem podawanie ofert SKOK-ów w zestawieniach najlepszych lokat i kont - podobnie jest w grudniowym, gdzie można poszukać alternatywy dla "zaparkowania" oszczędności:

Najlepsze lokaty i konta bankowe grudzień 2014

Natomiast pomimo tego, że wpłaciłem do SKOK Wołomin pewną, dość sporą sumę, nie wycofywałem środków z powodu gwarancji BFG. Z drugiej strony nie oczekiwałem, że po aresztowaniu członków zarządu i ustanowieniu zarządcy komisarycznego wszystko potoczy się tak dynamicznie.

Osobiście nie widzę szans, aby skłócona z KNF-em, podstawiona pod ścianą jednodniowym terminem Kasa Krajowa nagle zadeklarowała chęć ratunku SKOK-u Wołomin, tym bardziej, że ta sama Kasa pozostawała w konflikcie ze SKOK-iem Wołomin.

A jako ciekawostkę podam, że w ubiegłym tygodniu byłem w placówce SKOK i zastanowiła mnie informacja, że Wołomin otrzymał od zarządcy zakaz udzielania kredytów. Lokaty przyjmował do końca.

Aktualizacja godz. 11:20

"Kasa Krajowa SKOK nie pomoże Wołominowi

Rzecznik prasowy KS SKOK powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że Kasa Krajowa nie sfinansuje roszczeń członków SKOK Wołomin. Zabrania nam tego prawo - podkreślił Andrzej Dunajski. Tak zwany kredyt płynnościowy może być bowiem udzielony tylko wtedy, gdy SKOK ma zdolność do jego spłaty. Zarządca komisaryczny SKOK Wołomin nie sporządził dotychczas programu postępowania naprawczego, zatem nie jest możliwa wiarygodna ocena rzeczywistego stanu tej SKOK - powiedział Andrzej Dunajski."

Oficjalny komunikat Kasy Krajowej w tej sprawie.

12 grudnia godz. 11:10

KNF składa wniosek o upadłość SKOK Wołomin

12 grudnia godz. 14:15

Komunikat BFG w sprawie SKOK Wołomin.