poniedziałek, 19 września 2011

Getin Noble Bank przeprasza czytelników bloga i pozostałych klientów

Dziś otrzymałem oficjalne przeprosiny ze strony Getinu w związku z piątkowym postem, w którym sygnalizowałem o kilku problemach związanych z Getin Online.

Pomyślałem, że najlepiej będzie wkleić całe pisemko, a każdy może sobie je sam przeczytać i skomentować.

Oto one (pisownia oryginalna):

Szanowni Państwo!


Getin Noble Bank S.A. chciałby przeprosić za zaistniałą sytuację, opisaną przez Internatów w serwisie www.appfunds.blogspot.com.

Zgodnie z § 9 pkt. 1 Regulaminu otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną: „W terminie jednego dnia roboczego od zakończenia Okresu Umownego Bank przekaże kwotę Lokaty wraz z należnymi odsetkami, pomniejszonymi o podatek od zysków kapitałowych, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na rachunek wskazany w Dyspozycji założenia Lokaty lub w złożonej później Dyspozycji Telefonicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Zdajemy sobie sprawę, iż regulaminowy czas w przypadku Lokaty Rewolwer został znacząco wydłużony. Oczekiwanie na zwrot środków z pewnością mogło być dla Klientów niepokojące. W związku z tym do momentu wypłaty środków wszystkim Klientom zostały naliczone odsetki do dnia wykonania przelewu, aby zrekompensować poniesione straty.

Obecnie zrywanie depozytów przebiega bezproblemowo w terminach objętych regulaminem.

Getin Noble Bank wyraża nadzieję, że zaistniała sytuacja nie wpłynie na przyszłą współpracę, a powyższe wyjaśnienia są wystarczające i satysfakcjonujące.