poniedziałek, 10 listopada 2008

Polskie akcje atrakcyjniejsze od reszty emerging markets

Dziś znalazłem krótki tekst, w którym zestawiono podstawowe wskaźniki dla rynków rozwijających się.

Zrobiłem z tego wykres kolumnowy:

Div/Y oznacza procentowo średnią stopę dywidendy przypadającą na jedną akcję.
Ogólnie im więcej, tym lepiej.

Dla pozostałych współczynników z zasady im mniejsze, tym korzystniej dla kupujących.

P/BV to znany nam C/WK, czyli cena akcji podzielona przez przypadającą na nią wartość księgową.

P/CF, czyli cena akcji podzielona przez przypadające na nią przepływy gotówkowe, a zatem pomija się amortyzację i inne księgowe pojęcia bezgotówkowe. W ten sposób łatwiej porównać firmy z różnych krajów, gdzie obowiązują odmienne przepisy podatkowe.

P/E po polsku C/Z, czyli cena akcji podzielona przez zysk przypadający na nią w ostatnim roku.

Aż tak bardzo nie przywiązywałbym wagi do tej tabelki, ale widać, że jak będzie rosnąć to nasz rynek powinien być relatywnie silny, o ile ktokolwiek patrzy na fundamenty.