sobota, 11 grudnia 2010

2010 oczami Google

Google postanowiło pokazać 2010 rok przez pryzmat najczęstszych wyszukiwań:

Jak widać, znalazły się tu też tematy ekonomiczne takie jak bezrobocie w USA czy kryzys zadłużeniowy w Europie. Na szczęście udało mi się ominąć oba te problemy w życiu (bezrobocie + długi) i oby 2011 roku nie był gorszy, czego życzę Tobie i sobie.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...